Vesti

Sa sednice Komisije za budžet i finansije

Ponedeljak, 15.01.2018
Na današnjoj sednici Komisije za budžet i finansije kojoj je predsedavao predsednik Lumir Abdixhiku razmatran je N/zakona br. 06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu . Prisutan na ovom sastanku , u cilju pružanja potrebnih objašnjenja, bio je i ministar finansija Bedri Hamza.

Komisija je nakon razmatranja ovog N/zakona i predloženih amandmana od poslanika , sa određenim izmenama, podržala dalje procesiranje N/zakona.

Komisija je takođe razmatrala i N/zakona br. 06 /L-019 o standardizaciji sa amandmanima funkcionalne Komisije i složila se da je budžetska vrednost ovog zakona snošljiva.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Buxhet dhe Financa