Vesti

Sa sednice Komisije za javnu administraciju…

Sreda, 17.01.2018
Komisija za javnu administraciju, lokalnu vlast i medije, kojoj je predsedavao Nait Hasani, razmatrala je plan rada za 2018 godinu .

Na ovom sastanku predsednik Hasani je informisao članove Komisije da je dostavljeno devet n/zakona , šest od vlade i tri ostala su u toku izrade.

U toku šire diskusije o planu rada za narednu godinu, članovi Komisije su predstavili prioritete o n/zakona koji će se razmatrati : Zakon o glavnom gradu Republike Kosova Prištini , zakonodavnoj inicijativi o RTK-u , Zakon o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe , kao i ostale zakone koji će biti dostavljeni Komisiji prema zakonodavnoj strategiji
Na kraju sastanka plan rada za 2018 godinu je jednoglasno usvojen od članova Komisije .

 

Nga mbledhja e Komisionit për Administratë Publike...