Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje…

Petak, 19.01.2018
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovaciju i preduzetništvo, kojoj je predsedavao, Ismajl Kurteshi, primila je danas na sastanku predstavnike organizacija civilnih društva koje su deo Koalicije za integritet i transparentnost u univerzitetima Republike Kosova.

Predstavnici civilnog društva, deo Koalicije za integritet i transparentnost UP-a , pred članovima Komisije su predstavili niz problema i zabrinutost koje su imali u toku istraživanja u visokom obrazovanju. Prema nalazima četiri predstavnika , istraživanja su se odnosila na: politizaciju univerziteta, prodaja diploma, nedostatak literature za studente, plagijatora u naučnim radovima, ne polaganje računa, ne transparentnost itd. Takođe, zabrinjavajuće je pitanje i razrešenje bordova bez obrazloženja, kao i akademska unapređivanja u visokom obrazovanju.

Na kraju sastanka članovi Komisije su izrazili zahvalnost za sve učesnike na sastanku i zahvalio se na izveštavanju i nalazima koje su predstavili pred Komisijom.

Takođe, Komisija je pružila podršku i saradnju kako bi se eliminisale ne regularnosti i problemi do kojih može doći ubuduće.

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...