Vesti

Sa sednice Komisije za nagledanje Kosovske agencije za intelegenciju

Ponedeljak, 22.01.2018
Komisija za nagledanje Kosovske agencije za intelegenciju kojom je predsedavala Donika Kadaj-Bujupi, predsednica Komisije, održao je danas sednicu na kojoj je glavna tačka dnevnog reda bila Izveštaja rada Komisije za 2017.godinu.

U nastavku sednice, članovi Komisije su razmatrali Izveštaja rada Komisije za 2017.godinu i na kraju su jednoglasno usvojili Izveštaja rada Komisije za 2017.godinu.

Na istoj sednici članovi Komisije su takodje razmatrali i Nacrt plana rada Komisije za 2018.godinu i doneli Odluku da u medjuvremenu članovi Komisije daju svoje predloge na pomenuti Nacrt i da na sledećom sastanku Komisije još jednom rasprave i usvoje Nacrt plana rada Komisije za 2018.godinu.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë