Vesti

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo ….

Utorak, 23.01.2018
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitet i nadzor Agencije protiv korupcije, koju je predsedavala predsednica Komisije Albulena Haxhiu, razmatrala je dopis g-đe Ljuljeta Aliu koji se odnosi na Zakonu o porodici odnosno preciziranjem određenih zakonskih odredbi, u vezi podele zajedničke imovine.

Nakon što je g-đa Aliu iznela zahtev i objašnjenje o značaju izmene, naglasivši pitanja koja se trebaju urediti. Komisija je u toku diskusije je imala pozitivan pristup na ovaj zahtev i naglasili da su to realne zabrinutosti i za Komisiju i da će se razmatrati mogućnost zakonske inicijative ili drugog oblika za uređivanje pitanja koja su istaknuta kao zabrinjavajuća za ovaj zakon.

U nastavku Komisija je razmatrala i Izveštaj sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrtu zakona br. 06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu, i po kojeg nisu podržavali (jedan glas za, 2 protiv i 3 uzdržana).

Štos e razmatranja Nacrta zakona br. 06/L-025 za izmene i dopune Zakona br. 03/L-225 o državnom tužiocu, u načelu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-034, Komisija je imala niz primedbi u vezi ovog N/Z. Ovom prilikom, Komisija je odlučila da traži objašnjenja od Ministarstva pravde, kao predlagala ali i od Kancelarije Skupštine za istraživanja. Nakon ovih objašnjenja i na osnovu rasprave na nekoj od narednih sednica, Komisija će odlučiti u vezi ovog N/Z. Što se tiče razmatranja Plana rada Komisije za 2018.god. i to pitanje je ostalo da se diskutira na narednoj sednici.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion…