Vesti

Sa sednice Komisije za budžet

Sreda, 24.01.2018
Komisija za budžet i finansije, na današnjoj sednici koju je predsedavao Lumir Abdixhiku, predsednik, razmatrala je budžet opštine Lipljan za 2018.god. izveštaj, kao i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Predsedniku Republike Kosova.

Nacrt zakona o opštini Lipljan za 2018.god. kao i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Predsedniku Republike Kosova izneo i obrazložio ministar finansija, Bedri Hamza.

U vezi N/Z o opštini Lipljan, ministar Hamza, nakon što je obrazložio razloge zakašnjenja od strane opštine, dao do znanja da usvajanje istog neće imati uticaja na opštoj strukturi, zakona o budžetu države za ovu godinu.

Govoreći o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Predsedniku Republike Kosova, ministar je isto tako rekao da njegovo usvajanje ne predstavlja ne izdržljivi financijski kosto i zahtevao podršku Komisije.

Nakon toga Komisija je usvojila Nacrt zakona opštini Lipljan za 2018.god. kao i Nacrt zakona kojeg je izneo ministar Hamza.

U nastavku je razmatran Godišnji financijski izveštaj Nacionalne kancelarije revizije za 2016.god., kojeg je pred komisijom izneo i obrazložio predvodnik ove institucije g-din Besnik Osmani. Komisija je nakon razmatranja usvojila ovaj izveštaj ali odložila za narednu sednicu razmatranje Godišnjeg financijskog izveštaja KOSTT-a A.D. za 2016.god.

Po tom je Komisija razmatrala i podržala i listu Panela za selekciju kandidata za Guvernera Centralne banke Kosova. Na kraju ove sednice, Komisija je usvojila svoj Izveštaj rada za prošlu godinu, kao i Plan rada za ovu godinu.

 

Mbledhja e Komisionit për Buxhet