Vesti

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Sreda, 24.01.2018
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, na današnjoj sednici koju je predsedavala Duda Balje, predsednica, održala je svoju redovnu sednicu.

Na pomenutoj sednici Komisije jedina tačka dnevnog reda je bila Draft-plan za organizovanje regionalne Konferencije o položaju žena u društvu. Posle diskusija članovi Komisije su se složile da se gore pomenuta Konferencija održi u mesecu Februaru u Prištini i da se na pomenutu regionalnu Konferenciju kao učesnici pozovu jedan član Komisije za ljudska prava i polnu ravnopravnost iz Skupština Albanije, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Takodje na ovoj konferenciji bi trebalo da uzmu učešće i po jedan član Vladinih Agencija koji se bave pitanjima polne ravnopravnosti gore pomenutih zemalja, kao i po jedan član Nevladinih organizacija koji se takodje bave pitanjima ljudskih prava i polne ravnopravnosti. Ujedno pomenuta Regionalna Konferencija bi trebalo da traje dva dana i sa Kosova bi imali učešća i mnogobrojne medjunarodne organizacije, Nevladine organizacije i društava koji se bave pitanjima polne ravnopravnosti i pitanje žena.

Na ovoj sednici članovi Komisije su se složili da o ukupnoj organizacji o ovoj Regionalnoj Konferenciji Odluka bude doneta na sledečoj sednici Komisije.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazinë Gjinore, Personat e Pagjetur dhe Peticione