Vesti

Sa javne rasprave Komisije za zakonodavstvo…

Sreda, 24.01.2018
Komisija za zakonodavstvo,. Mandat, imunitet, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije, kojoj je predsedavala predsednica Albulena Haxhiu održala je danas javnu raspravu u vezi tri n/zakona:
N/zakona o beležništvu , N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o van parničnom postupku, kao i N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o kulturnom nasleđu.

Na ovom sastanku učestvovali su i predstavnici Ministarstva za pravdu, predstavnici Komore beležnika i advokata, predstavnici USAD-a, predstavnici BIRN-a i organizacije Polis, kao i ostali predstavnici civilnog društva, koji su dali doprinos diskusiji svojim predlozima i primedbama koje se odnose na tri gore navedena n/zakona.

Predsednica Komisije Albulena Haxhiu je objasnila da do petka se mogu dostaviti pismene primedbe u vezi ova tri n/zakona, a diskusija koja će proizići sa javne rasprave će se uzeti u obzir od radnih grupa u toku razmatranja n/zakona.

Posebno je govorila i o Zakonu o beležništvu i izrazila je zabrinutost o visokim tarifama za građane. Što se tiče Zakona o nasleđu istakla je da su uzete u obzir primedbe koje se odnose na procedure nasleđa pomenjajući zabrinutost koje se odnose na odustajanje od nasledstva.

Haxhiu je ocenila da MP je u mnogim pitanjima bilo neuspešno da adresira zabrinutost i probleme koji su predstavljeni u zakonu, dok je dodala da se treba razmotriti mogućnost da se reguliše na pravi način pitanje podele nasleđa na jednak način.

Advokat Admir Salihu u toku izlaganja je predstavio niz primedbi na Zakon o beležništvu , dok je istakao da se treba ukloniti i ograničenje za stanovnike. Govoreći o nekoliko tema koje se odnose na kriterijume profesije beležnika , između ostalog je pomenuta i mogućnost pravosudnog ispita za beležnike.

Na ovom sastanku od prisutnih je istaknuto da beležnici trebaju da imaju pristupa elektronskim registrima, dok je pomenuto i niz grešaka kojih je bilo u određenim članovima ovog n/zakona.

Potpredsednik Komore beležnika Aliriza Beshi je zahtevao da se izbriše stav koji nalaže način i vrstu organizovanja za beležnike, jer prema njemu , to je u suprotnosti sa uslugama beležništva.

Yll Zekaj predstavnik Advokatske komore Kosova je izrazio između ostalog primedbe koje se odnose na smanjene kvaliteta za beležnike, pitanje beležničkog ispita i kritika koje se odnose na godišnji uzrast beležnika koji je određen zakonom.

Istakao je da građanima treba pružiti kvalitetnu uslugu od strane beležnika.

U toku diskusije takođe je dato niz preporuka na N/zakona o nasledstvu, sa posebnim akcentom na procedure nasleđa.

 

Nga dëgjimi publik i Komisionit për Legjislacion…