Vesti

Nastavak plenarne sednice

Četvrtak, 25.01.2018
Današnja sednica Skupštine Kosova, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Kadri Veseli, nastavila je rad sa preostalim tačkama prethodne sednice. Plenarna sednica je usvojila Godišnji izveštaj Institucije Narodnog advokata za 2016. U nastavku razmatran je Godišnji izveštaj fonda za penzijsku štednju Kosova za 2016. Kao i obično predsedavajući sednice je dao reč predstavnicima parlamentarnih grupa.

Poslanik Dardan Sejdiu u ime PG - VV istakao je uznemirenje i stav ovog pokreta u vezi nesigurnosti Fonda za penzijsku štednju, njegovo ne korišćenje na Kosovu i politike koje prati ovaj fond, koje, prema njima. nisu u interesu građana.

U ime PG - PDK, poslanica Safete Hadergjonaj, nakon što je izrazila svoje mišljenje, podržala je usvajanje ovog Izveštaja. Takođe, Blerim Kuqi, u ime PG - AAK, Enver Hoti, u ime PG - Nisma i Albert Kinoli, u ime PG - 6+, kao i poslanik Islam Pacolli izjasnili su se za podršku usvajanja ovog izveštaja. U nastavku, plenarna sednica je nastavila rad, kojoj je predsedavao potpredsednik Skupštine Kujtim Shala, koji je dao reč poslanicima Shqipe Pantina, Valentina Bunjaku - Rexhepi i Faton Topalli, i tom prilikom izveštaj je usvojen.

Na sednici je razmatran i zahtev Fonda za penzijsku štednju Kosova, za usvajanje godišnjih taksa za 2018, u vezi kojeg obrazloženje je dao predsednik Komisije za budžet i financije Lumir Abdixhiku.

U ime PG - VV, poslanik Dardan Sejdiu, nakon što je izrazio zabrinutost u vezi godišnje takse, složio se sa uznemirenjem predsednika komisije Abdixhiku. U ime parlamentarnih grupa LDK, PDK, AAK, Nisma i 6+, poslanici su naglasili podršku za ovaj zahtev i usvajanje godišnjih taksa za 2018. U nastavku nakon diskusija poslanika izveštaj je usvojen.

Na kraju sednice, Skupština je na osnovu predloga šefova parlamentarnih grupa formirala dve komisije ad-hoc: Komisiju ad-hoc za izbor kandidata za izbor članova Odbora RTK, kao i Komisiju Ad-hoc za izbor kandidata za jednog (1) člana Odbora za žalbe.

 

Vazhdimi i Seancës plenare Vazhdimi i Seancës plenare