Vesti

Sa sednice Komisije za poljoprivredu …

Ponedeljak, 29.01.2018
Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, prostorno planiranje i životnu sredinu, kojoj je predsedavao Daut Haradinaj, razmatrala je danas N/zakona o zaštiti od zračenja i o nuklearnoj sigurnosti i formirala je radnu grupu zakonodavne inicijative za izradu N/zakona o regulisanju vode.

Na početku sastanka članica Komisije Besa Gaxherri je zahtevala da se održi sastanak sa predstavnicima relevantnih odgovornih institucija u vezi zagađenja vazduha u Prištini. U vezi s tim Komisija se složila da održi sutra sastanak u cilju detaljnog informisanja o ovom stanju.

Komisija je nastavila rad razmatranjem godišnjeg izveštaja za 2016 godinu o stanju životne sredine, koji je usvojen od strane poslanika.

Na sastanku je takođe razmatran i N/zakona o zaštiti od zračenja i o nuklearnoj sigurnosti koji se preporučuje Skupštini za dalje procedure.

Takođe, izglasana je i odluka konkursa za direktora Agencije memorijalnih kompleksa Kosova. Dok, u vezi zakonodavne inicijative N/zakona o regulisanje usluga vode, formirana je radna grupa kojoj će predsedavati Besa Gaxheri i Daut Haradinaj i Liburn Aliu, članovi.

Na kraju sastanka razmatran je zahtev Udruženja vinara „Enologjia" za podršku izvoza vina i ukidanju akcize za vino i u vezi s tim Komisija se složila da predstavnici vinara se pozovu na sastanku Komisije u cilju šireg informisanja o njihovim zahtevima.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Bujqësi...