Vesti

Delegacija Skupštine Kosova je pozdravljena od visokih ličnosti PS NATO-a u Briselu

Utorak, 30.01.2018
Pod pokroviteljstvom Parlamentarne skupštine NATO-a i njihovim pozivom, delegacija Republike Kosovo, koju je predvodio potpredsednik Skupštine, Xhavit Haliti,boravi na sedištu NATO-a u Briselu.

Delegacija je sastavljena od: Xhavit Haliti, Slobodan Petrović, Time Kadriaj, Rexhep Selimi, Doruntinë Maloku- Kastrati , Ganimete Musliu, Zoran Mojsilović, Haxhi Shala i Danush Ademi.

Tokom jučerašnjeg dana, delegacija se sastala sa visokim ličnostima PS NATO-a: g.-đu Rose E. Gottemoeller, zamenica Generalnog sekretara NATO-a, Jamie Shea, zamenik pomoćnika Generalnog sekretara , Michel Soula predsedavajući A u Diviziji operacija, Robert Pszczel, visoki zvaničnik za Rusiju, Zapadnom Balkanu u Diviziji Javne diplomatije, g.-đu. Carmen Romero, zamenica pomoćnika Generalnog sekretara za Javnu diplomatiju, asistentkinja Generalnog sekretara u Diviziji Javne diplomatije, Petrika Jorgji, zadužen na poslovima stalnog predstavnika Albanije u NATO, Gabor Marosfi, zamenik stalnog predstavnika Mađarske u NATO, Miloš Nikolić, vršilac dužnosti stalnog predstavnika Crne Gore u NATO.

Dok tokom današnjeg dana delegacija će se sastati sa g. David Hobbs, Generalni sekretar Parlamentarne skupštine NATO-a, g.-đu. Ruxandra Popa, zamenica Generalnog sekretara Parlamentarne skupštine NATO-a, g.-đu. Tanya Hartman, politička zvaničnica u Diviziji za partneršipa Evro-Atlantiski i Global, generala brigade g. Badialetti, zamenik direktora, Divizija za operacije i planiranje, Christian Meuëly, Ambasador i predsedavajući švajcarske delegacije u NATO, Anthe Fritz, zamenik predsedavajućeg operacija Jugo-Istočne Evrope, Vlatko Cvrtila, bivši predsedavajući Saveta za civilno nadgledanje Hrvatske, Ljubica Jelušić, poslanica u Nacionalnoj Skupštini Slovenije, predavač na studijama za odbranu na Univerzitetu Ljubljane, bivša ministarka Odbrane.

Glavne teme o kojima se vodi rasprava su: saradnja Kosova sa KFOR-om i NATO-om, Specijalni sud, demarkacija granice sa Crnom Gorom, značaj nastavka dijaloga između Kosova i Srbije, podizanje kapaciteta BSK-a i dalja njena podrška.

 

Delegacioni i Kuvendit të Kosovës mirëpritet nga personalitete të larta të AP NATO-s në Bruksel