Vesti

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo…

Utorak, 30.01.2018
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitet, Poslovnik i nadzor Agencije protiv korupcije, predsedavala je predsednica Albulena Haxhiu, razmatrala je i usvojila Plan rada Komisije za 2018.god. plan rada je dopunjen i predlozima poslanice Haxhiu i poslanika Korab Sejdiu o nadzoru sprovođenja ovih: Zakona o prekršajima, Zakona o ustavnom sudu, kao i Zakona o sudovima.

U nastavku Komisija je informisana o mandatu direktora, zamenika direktora, nadzornog borda i člana Komisije za imovinske zahteve u Agenciji Kosova za upoređivanje i verifikaciju imovine. Komisija se složila da se ponovo zahteva od Premijera da Skupštini dostavlja predloge za popunu ovih slobodnih položaja.

Komisija je informisana od predsednice Haxhiu o izboru tri člana Tužilačkog saveta Kosova i rekla da se jedan od kandidata povukao i procesiranje za sednicu mora se ponoviti sa isto tako tri predloga.

U vezi razmatranja dopisa državnih opštinskih advokata, ovo pitanje je ostalo da se razmatra na narednoj sednici.

Komisija je diskutovala i o Nacrtu poslovnika Skupštine. U vezi ovog pitanja, predsednik radne grupe za ovaj poslovnik, Hajdar Beqa, objasnivši činjenicu da su se složile parlamentarne grupe, njihove preporuke će doći u Komisiji do 6 februara i u nastavku je informisao o daljim tokovima za izrađenim konačni nacrt poslovnika. Nakon što je odlučeno o održavanje radionice po tom pitanju on je rekao da Poslovnik mora da prolazi sve procedure za usvajanje u prvom razmatranju na Skupštinu do 15 februara ove godine.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion…