Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje…

Utorak, 30.01.2018

Na današnjoj sednici Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo, kojoj je predsedavala Teuta Haxhiu, potpredsednica, izveštavao je ministar za obrazovanje , Shyqeri Bytyqi, u vezi stanja u visokom obrazovanju .

Ministar Bytyqi, je pred članovima Komisije prezentovao stanje u kojem se nalazi visoko obrazovanje. On je u toku izlaganja istakao da stanje u ovoj oblasti , posebno u javnom sektoru, zahteva posebno tretiranje.

U nastavku je potencirao probleme sa kojima se suočava univerzitet u našoj zemlji. U vezi s tim, ocenio je zabrinjavajuće kvalitet akademskog osoblja, siromašno rangiranje u platformi javnih univerziteta, slabu zakonsku infrastrukturu itd. U vezi s tim Bytyqi je istakao da MONT funkcionalizira radnu grupu sa velikim iskustvom u svim regionima i nakon toga na osnovu izveštaja pruži preporuke i orijentacije , fokusirajući se na povećanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Takođe, istakao da cilj MONT-a nije da obustavi postojeće programe ovih univerziteta, već da reorganizuje menadžment.

Članovi Komisije su postavljali niz pitanja u vezi stanja u visokom obrazovanju. Članovi Komisije su zahtevali od ministra izveštaj o razrešenju članova Viskog saveta kvaliteta , povećanje budžeta za univerzitet, davanje stipendija za studente, polaganje računa profesora koji imaju više radnih mesta, upis studenata u privatnim koledžima za neodređene rokove itd.

Ministar je odgovarao na pitanja članova Komisije .

Na ovoj sednici takođe je usvojen N/zakona o ratifikaciji Međunarodnog Sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku, tehnologiju Republike Kosova (MONT ) i Stitching SPARK Holandije ( SPARK), na podršci međunarodnog koledža za biznis -Mitrovica.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...