Vesti

Sa sednice Komisije za spoljne poslove

Sreda, 31.01.2018
Komisija za spoljne poslove, dijasporu i strateške investicije, kojoj je predsedavala Vjosa Osmani, predsednik, održala je danas redovnu sednicu, na kojoj je izveštavao prvi zam. Premijera, u jedno i ministar Ministarstva za spoljne poslove Vlade Republike Kosova Behxhet Pacolli.

Izveštaj ministra Pacolli se odnosio na situaciju spoljne službe republike Kosova, kao i toku priznavanja nezavisnosti Kosova.

Ovom prilikom, on je naglasio angažovanje i izazove na koje se nailazi tokom diplomatskih aktivnosti. On je pomenuo niz sastanka sa predstavnicima raznih država i vlada, dok je izrazio svoj optimizam da će rezultati u ovoj oblasti biti vidljivi. On je ocenio da diplomatsko angažovanje nije pitanje samo jednog ministarstva ili jedne institucije, već je ovo pitanje za koje treba da se angažuju svi državni mehanizmi. U tom pravcu, ministar Pacolli je rekao da Skupština Kosova, naročito Komisija za spoljne poslove moraju da se angažuju u parlamentarnoj diplomatiji van zemlje i obećao članovima Komisije bespoštednu podršku.

Govoreći o izazovima i angažovanju, Pacolli je saopštio da Srpska država za svoju diplomatsku službu izdvojila je 300 miliona dolara i angažovala ekipu od 20 članova, koji imaju za cilj ometanje integracije Kosova u međunarodne mehanizme.

Tokom svog izlaganja, ministar je takođe rekao da Egipat nije promenio svoj stav u odnosu na našu zelju, dok je podvukao da je Madagaskar putem verbalne note upućene Kosovu i Srbiji potvrdio ponovno priznavanje Kosova.

U vezi angažovanja MSP za učlanjivanje u međunarodne mehanizme, ministar je rekao da je u okviru Ministarstva formirana radna grupa, koja ima za cilj izradu plana o konkretnim zalaganjima Ministarstva. U nastavku, ministar je govorio o situaciji u diplomatskoj službi u okviru Ministarstva, kao i o toku za imenovanje ambasadora.

U vezi s tim on je rekao da MSP je u toku reforme i u tom cilju formiralo je komisiju, koja će tokom februara meseca predstaviti opštu organizacionu situaciju pri MSP, kao i situaciju diplomatske službe u okviru Ministarstva.

Tokom ovog sastanka, zamenik premijera Pacolli, podvukao je takođe i štetu koju, prema njemu, može da nanese parlamentarna inicijativa za stavljanje van snage specijalnih veća i specijalnog suda, dok je ocenio da kao posledica ove inicijative primećuje se prećutna izolacija Kosova.

Na kraju on je odgovarao na mnoga postavljena pitanja članova Komisije.

Nga mbledhja e Komisionit për Punë të Jashtme