Vesti

Skupština je održala vanrednu sednicu u vezi zagađenja vazduha

Sreda, 31.01.2018
Na inicijativu predsednika Skupštine Kadri Veseli i potpisa drugih poslanika, Skupština Republike Kosovo je održala danas vanrednu sednicu, kako bi raspravljala u vez i alarmantnog zagađenja vazduha.

U svom govoru, predsednik Veseli rekao je da Skupština ne može ostati indiferentna u odnosu na tu realnost, kojom se suočavaju ne samo građani Prištine već i šire.

Čelnik Skupštine je zatražio saradnju svih odgovornih institucija da započnu konkretan rad, koji će uticati na poboljšanje vazduha u Prištini i drugim opštinama, dok je predstavio i konkretne ideje koje će uticati na efikasno grejanje kuća i stambenih zgrada na Kosovu.

"Rangiranje na čelu lista najzagađenijih gradova treba da bude alarm za sve nas. Mi razumemo podeljene institucionalne odgovornosti, ali to ne stvara komoditet da prebacujemo krivicu i odgovornost za situaciju. Sada je trenutak za zajedničko među resorsko fokusiranje za preduzimanje brzih i efikasnih odluka za prevazilaženje ove teške situacije po zdravlje naših građana", naglasio je Veseli.

On je rekao da interesovanje i uključivanje Skupštine treba da se smatra kao direktna uloga uticaja i neophodna za suočavanje alarmantnom situacijom životne sredine na Kosovu.

"Predlažem da sa ove sednice izađemo sa preporukama ili rezolucijom o konkretnim postupcima, kako bi obezbedili dugoročno rešenje. Da se formira poseban budžet za podršku institucija građana i biznisa, kojim će se smanjiti troškovi života i povećati kvalitet zdravlja, investirajući u izolaciju kuća i neizolovanih zgrada na Kosovu. U tom pravcu, imamo i Američki projekat MCC-, koji je izdvojio 22 miliona dolara, dok se smatralo da će i Vlada Kosova izdvojiti 30 miliona evra za ovu namenu". Rekao je Veseli. On je takođe predložio budžetsku podršku za brži razvoj proširenja projekta grejanja putem kogenerisanja i zasađivanje drveća u svim opštinama Kosova.

"Da se preduzmu konkretni postupci za povezivanje gasovoda putem Albanije, koji stvara mogućnost upotrebe gasa, što bi imalo uticaja na sredinu i ekonomiju", dodao je Veseli.


Poslanik Dardan Sejdiu , u ime PG - VV, rekao je da sa iskrenim i ozbiljnim angažovanjem svih činioca može se pronaći dugoročno i održivo rešenje. On je predložio nekoliko mera, koje prema njemu treba preduzeti za poboljšanje vazduha.

On je rekao da u koliko se ne preduzmu te mere zagađenje vazduha će biti tema svake godine, na osnovu izvedene studije, sa 24 miliona dodatnih evra može da se udvostruči projekat kogenerisanja sa 140 MW termičke energije na 280 MW termičke energije.

Takođe, on je predložio izradu politika koje bi pomogle građanima koji imaju potrebe za pomoći, za prelazak sa grejanja ugljem na druge alternative grejanja, koje neće uticati na zagađenje vazduha. Sejdiu je predložio i povećanja broja autobusa u opštinama Priština, Obilić i Kosovo - Polje, što bi uticalo na smanjenju broja vozila u ovim opštinama.

U ime PG - LDK Besa Gaxherri, naglasila je da izveštavanje odgovornih institucija tokom jučerašnjeg dana, moglo se primetiti da ni jedna nema naučne činjenice, koji su uzročnici zagađenja. Odluku za zabrane prometa na putevima Prištine, ona smatra skandaloznom, bespravnom i nezakonitom.

U ime LDK-a ona je predložila saniranje zagađenja KEK-a, poštujući zakone i postavljanjem elektro-filtera odgovarajućeg kvaliteta, u blagovremeno vreme, kao i da se evitira u celini zagađenje od grejanja sa rizičnim materijama, postavljajući centralno grejanje od KEK-a za Prištinu, Obilić, Kosovo - Polje, Podujevo i Lipljan, u roku od 2 godine.

Poslanica Evgjeni Thaçi-Dragusha, u ime PG - PDK, smatra tragičnim izjave opštine Priština, da se ne bazira na merač Američke ambasade.

Prema njoj, privremene mere su neophodne kao i dugoročne, koje će štiti ambijent i da se postaramo da se iste sprovode. Ona je rekla da treba razmišljati o neutralizaciji zagađivača i pronalaženje načina da se izbegne zavisnost energije od termocentrala. Ona je takođe rekla da treba razmišljati kako razvijati i modernizovati gradski saobraćaj i obezbeđivanju javnih parkinga. Prema njenom mišljenju treba započeti sa podizanjem svesti građana, naročito mladih generacija o očuvanju životne sredine.

Predsednik PG - AAK-a, Ahmet Isufi, smatra neophodnim donošenja jedne rezolucije za poboljšanje kvaliteta vazduha, i ako, prema njemu, aktuelno je zima i ne mogu da se odmah preduzmu koraci za izmenu situacije.

On je rekao da KEK, koristeći ogrevna sredstva koji stvaraju zagađenje, vozila, kvalitet goriva i dr, uticalo je na alarm tokom ovog perioda. On je rekao da element koji treba da bude prioritet Vlade ali i organizacija koja se bave sa životnom sredinom, je korišćenje zelenih površina.

Bilall Sherifi, predsednik PG - Nisma-ocenio je da se ova situacija događa zbog nemarnosti tokom godina i znakova koji su govorili da se situacija životne sredine pogoršava.

On je rekao da u cilju poboljšanja nivoa zagađenja, ovaj sektor mora da bude prioritet za državu, bez obzira na partijske razlike.

U ime PG - 6+ govorio je poslanik Albert Kinolli, koji je takođe izrazio svoje uznemirenje i parlamentarnu grupu koju on zastupa zbog alarmantnog zagađenja vazduha u Prištini i okolnim opštinama.

Ministarka za životnu sredinu i prostorno planiranje Albena Reshitaj, rekla je da prioritet Ministarstva kojim ona upravlja je poboljšanje kvaliteta vazduha. Reshitaj je rekla da je identifikovano 100 tačaka zagađivača u Prištini, dok je dodala da je formirana i među-ministarska task-forca, koja će raditi na poboljšanju kvaliteta vazduha. Ministarka je govorila i o preduzetnim hitnim merama, koje će, prema njenom mišljenju veoma uticati na podizanju svesti građana.

Debata je nastavljena sa diskusijama drugih poslanika Skupštine, koji su naglasili potrebu za hitno preduzimanje mera za snižavanje i eliminisanje ovog zagađenja. U vezi s tim, ona je predložila konkretne mere koje treba da preduzmu odgovorne institucije.

Sednica nastavlja rad sutra u 10:00. časova

 

Kuvendi mbajti seancë të jashtëzakonshme lidhur me ndotjen e ajritKuvendi mbajti seancë të jashtëzakonshme lidhur me ndotjen e ajritKuvendi mbajti seancë të jashtëzakonshme lidhur me ndotjen e ajritKuvendi mbajti seancë të jashtëzakonshme lidhur me ndotjen e ajrit