Vesti

Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

Petak, 02.02.2018
Komisija za zdravstvo, rad i socijalna pitanja, na današnjoj sednici kojoj je predsedavala Besa Baftiu, predsednica, a bila je pozvana Barbara Gysi članica Komisije za socijalnu politiku Parlamenta Konfederacije Švajcarske i Skender Reçica, ministar Ministarstva za rad i socijalna pitanja.

Postupci za ratifikaciju Sporazuma o penzionerima između Kosova i Švajcarske bili su tema današnjeg sastanka.

U njegovom izlaganju ministar Reçica je detaljno prezentovao sve napore kosovskih institucija, u koordinaciji sa tehničkim grupama i sindikatom kosovskih penzionera u Švajcarskoj za potpisivanje novog Sporazuma između Švajcarske i Kosova, nakon ukidanja prethodnog sporazuma u 2010 godini , u okviru Sporazuma Švajcarska -Jugoslavija.

On je istakao da aktuelno nema potpisanog sporazuma, kao što je istaknuto u junu 2017 godine, ali je završen nacrt sporazuma potpisan od svih strana Sporazuma i treba se preći na proces ratifikacije oba parlamenta Kosova i Švajcarke.

U njenom izlaganju članica Komisije za socijalne politike Parlamenta Konfederacije Švajcarske poslanica Barbara Gysi, aktivna poslanica je vezi ovog pitanja sprovođenje ovog sporazuma izjasnila se da nije u došla u svojstvu zvanične funkcije od države Švajcarske i parlamenta, već dobrom voljom i naporima za realizovanje ovog Sporazuma.

Na kraju ministar Reçica je odgovarao na pitanja koja su postavljali poslanici.

 

 

Nga mbledhja e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale