Vesti

Sednica Komisije za budžet

Sreda, 07.02.2018
Komisija za budžet i finansije je, na današnjoj sednici, kojoj je predsedavao predsednik Lumir Abdixhiku, razmotrila Godišnjeg finansijskog izveštaja KOSTT-a D. D. za 2016. godinu, kao i amandmane četiri nacrte zakona.

Tokom razmatranja izveštaja KOSTT-a, prisustvovali su i predstavnici ove institucije, koji su podneli izazove i dostignuća tokom 2016. god. u KOSTT.
Tokom razmatranja ovog izveštaja, članovi Komisije ocenili su da borda ovog preduzeća tokom njegovog rada, pratili niz nepravilnosti.

Bazirajući se na to, Komisija je odlučila da ovog izveštaja procesira na razmatranje plenarnoj sednici Skupštine, ali, bez neke preporuke za njegovo usvajanje. U vezi s tim, Komisija takođe je odlučila da pokrene inicijativu za izmene i dopune Zakona o KOSTT-u.

U nastavku sednice, razmotreni su i izveštaj sa preporukama u pogledu finansijskih implikacija ovih nacrte zakona: Nacrt zakona br. 06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi, Nacrt zakona br. 05/L-143 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadgledanju državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-214, Nacrt zakona br. 06/L-016 o trgovačkim društvima, kao i amandmane o Nacrtu zakona br. 06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine.

 

Mbledhja e Komisionit për Buxhet