Vesti

Sa sednice Komisije za ljudska prava…

Sreda, 07.02.2018
Na današnjoj sednici Komisije za ljudska prava, ravnopravnost polova, nepronalažena lica i peticija, koju je predsedavala predsednica Duda Balje, izveštaj je podneo Ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju, Shyqeri Bytyqi, u vezi nostrifikacije diploma i sprovođenju sporazuma za priznavanje diploma između Republike Kosova i Srbije.

Ministar Bytyqi, pred komisijom je izjavio da po pitanju nostrifikacije i priznavanje diploma postoje dva sporazuma između Republike Kosova i Srbije. Ovi sporazumi, prema Ministru, nemaju sprovođenje u praksi.

On je rekao da je više to političko pitanje, koja se utiče od pregovora Kosovo - Srbija u Briselu. Ministar Bytyqi je rekao da pitanje nostrifikacije diploma može se inicirati i od Parlamentarne komisije, ali i od Vlade Republike Kosova.

Članovi Komisije su postavili niz pitanja i imali zabrinutosti u vezi teme koje se tretirala. Ministar je dao potrebna objašnjenja.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut...