Vesti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnim preduzećima

Sreda, 07.02.2018
Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje, organizovala je danas, javnu raspravu u vezi Nacrta zakona o socijalnim preduzećima, radnu grupu za ovaj N/Z je predsedavao poslanik Faton Topalli, koji je ujedno bio i moderator.

Besa Baftiu, predsednica ove Komisije, naglasila da ova javna rasprava ima za cilj da stvara mogućnosti svim organizacijama, udruženjima i pripravnika civilnog društva da iznesu svoje zabrinutosti, primedbe, pitanja, ideje i alternative u vezi ovog nacrta zakona, kako bi ova Komisija imala mogućnost da razmatra i bolje definiše ovaj N/Z.

U svom govoru, Ministar za rad i socijalno staranje kratko je prezentovao napore kosovskih institucija, godinama, za izradu ovog nacrta zakona u saradnji sa radnom grupom ove Komisije, dok je predstavnik KDI prezentovao parlamentarnu istraživanje od KDI-a o socijalnim preduzećima. Nakon toga, moderator je dao reč za diskusiju i pitanja raznim predstavnicima i učesnicima.

Govornici su naglasili da N/Z ima potrebu raznih poboljšanja i jezičko uređivanje, s obzirom a smo primetili da jezički izrazi u ostalim jezicima nisu u skladu sa verzijom na albanskom jeziku. Brisanje u zadnjim članovima koja se odnosi na kontrolu vladinih institucija socijalnim preduzećima kao i reči „može" moraju se jasno definisati.

Predstavnica projekta EYE iz Švajcarske kancelarije za vezu i saradnju, Drenusha Miftari naglasila da pre što izradimo zakon o socijalnim preduzećima trebamo se pitati: kao društvo , šta želimo da se postigne ovim Zakonom, obzirom da socijalno preduzeće je za adresiranje pitanja i problema društva a ne kao cilj za zapošljavanje. Inače ovaj zakon ne definiše nego pobrka koncept socijalnog preduzeća sa poslovnim preduzećem. Na kraju, moderator Topali je zahtevao da se po mogućnosti sve primedbe, sugestije i pitanja adresiraju pismeno ovoj parlamentarnoj komisiji.

 

Dëgjim publik për projektligjin për Ndërmarrjet Sociale Dëgjim publik për projektligjin për Ndërmarrjet Sociale