Vesti

Sa svečane sednice Skupštine

Utorak, 13.02.2018
U čast predsednika Republike Slovenije Borut Pahor, Skupština Republike Kosovo danas je održala svečanu sednicu. Pre sednice, predsednika Slovenije primio je predsednik Skupštine Kadri Veseli.

Predsednik Pahor u salu je ušao u pratnji predsednika Skupštine Kadri Veseli i predsednika Republike Kosovo Hashim Thaçi.

Predsednik Veseli, između ostalog, je rekao: "Poseta predsednika Pahor na Kosovu je dokaz partnerstva i prijateljstva koje smo izgradili između naše dve zemlje. Slovenija je u kontinuitetu podržavala Kosovo u svim njegovim istorijskim procesima. Ovom podrškom, Kosovo se danas oseća sigurnim i snažnijim na njegovom putu euro-atlantske integracije".

On je naglasio da obraćanje predsednika Slovenije Borut Pahor u Skupštini Kosova, najbolje izražava duh partnerstva i saradnje između dve zemlje.

U nastavku, predsednik Skupštine je dao reč predsedniku Pahor.

U svom govoru, predsednik Pahor je rekao da su Slovenci i Kosovari osnovali nezavisnu državu.

"Ja sam došao na Kosovo kao prijatelj Kosovskih Albanaca i Srba, i kao prijatelj svih drugih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Izuzetno je značajno za razvoj Kosova da očuvaju i jačaju prava zajednica.

Nezavisno od problema, radi se na poboljšanju odnosa sa svojim susedima", rekao je Pahor.

On je rekao da podržava napore Kosova i Srbije da reše otvorene probleme putem pregovora, uz podršku EU.

"Značajno je da se reše problemi i da se produbi saradnja. Sebi dajem za pravo da kažem nastavite dijalog... ne samo za rešavanje problema dve zemlje, već i stvaranje dobre klime u celom regionu, kako bi bila ubeđena Evropska unija da i ove zemlje treba da budu deo EU. Ja u celini podržavam strategiju EU za proširenje sa zemljama Zapadnog Balkana", rekao je Pahor.

On je ohrabrio poslanike da reše problem granice sa Crnom Gorom, kako bi Kosovo postalo deo EU.

"Slovenija će vam pružiti pomoć i u ovom pravcu. Odgovornost EU je da nam otvori vrata, ali mi smo odgovorni za saradnju. To je teška dužnost, ali na kraju naši ljudi će biti nagrađeni. Zemlje regiona treba da sarađuju kako bi se postigla bolja budućnost ", rekao je Pahor.

Nga seanca solemne e KuvenditNga seanca solemne e KuvenditNga seanca solemne e KuvenditNga seanca solemne e Kuvendit