Vesti

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo…

Utorak, 13.02.2018
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje APK, kojoj je predsedavala Albulena Haxhiu, predsednica Komisije, diskutovala je danas o Nacrtu - Poslovnika Skupštine.

Ovom prilikom, Komisija se saglasila da se u ovaj Poslovnik ne obuhvate odredbe Zakona o pravima i odgovornostima poslanika.

Takođe, formirane su radne grupe za Nacrt zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenje javne funkcije, kao i Nacrta - zakonika o pravima maloletnika br. 06/L-006.

Formirana je i radna grupa za izradu izmene zakona o porodici, kao zakonodavna inicijativa Komisije.

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion…