Vesti

Komisija za ekonomski razvoj...

Sreda, 14.02.2018
Prioriteti Ministarstva regionalnog razvoja, bili su pitanja o kojima je izveštavao danas na sednici Komisije ekonomskog razvoja, infrastrukture, trgovine, industrije i regionalnog razvoja, Ministar ovog ministarstva Rasim Demiri.

Na početku susreta, predsednica Komisije Sala Berisha- Shala, je zahvalila ministra za njegovu spremnost da upoznaje poslanike za njihovo angažovanje, a zatim je spomenula značaj međusobne saradnje.

Ministar Demiri, podnoseći njihove prioritete je naglasio dva naj značajnija pitanja, koje ministarstvo smatra od posebne važnosti tokom njenog angažovanja. U vezi s tim on je dodao da snižavanje nezaposlenosti i uravnilovka ekonomskog među opštinskog i regionalnog razvoja, ostaju glavni prioriteti njihovog angažovanja.

Ministar je u nastavku objasnio da u okviru ovih njihovih ciljeva, oni su izdvajali 2. miliona € za kapitalne investicije, kao i grantove kategorizovane na nekoliko nivoa za ublažavanje nezaposlenosti.

Nakon toga, ministar i njegovi saradnici su odgovorili na postavljena pitanja članovima komisije, koji su takođe dali i niz preporuka.
Nakon izveštavanja ministra, sednica je nastavila sa razmatranjem i usvajanjem Izveštaja sa preporukama na Nacrt zakona br. 06/L-016 o poslovnim društvima, kojeg je pred komisijom podnela poslanica Hikmete Bajrami.
Nakon toga, komisija je u načelu usvojila i dva nacrta zakona: Nacrt zakona br. 06/L-033 o proizvodima gradnje i Nacrta zakona br. 06/L-034 o zaštiti potrošača.

Međutim nije podržan, Nacrt zakona br. 06/L-040 o zaštitnim merama uvoza, za kojeg Komisija je ocenila da treba razmotriti u načelu sa nekoliko drugih zakona.

 

Komisioni për Zhvillim Ekonomik... Komisioni për Zhvillim Ekonomik...