Vesti

Predsednica Komisije za ekonomski razvoj, Sala Berisha-Shala susrela se sa Kanadskom diplomatkinjom Synthia Dodig

Petak, 16.02.2018
Predsednica Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju i regionalni razvoj, Sala Berisha-Shala, susrela se sa g-đom Synthia Dodig, zadužena za ekonomska i trgovačka pitanja sa Kosovom u ambasadi Kanade u Hrvatsku.

Predsednica Shala se zahvalila Kanadskoj diplomatkinji na posetu i o pomoći koju je Kanada dala za oslobođenje Kosova i državotvorstvo. Ona je informisala diplomatkinju o delokrugu Komisije i njenom angažmanu u vođenju komisije.

Kanadska diplomatkinja, Dodig, čestitala je 10-tu godišnjicu nezavisnosti i izrazila ponos da je Kanada jedna od prvi zemalja koja je priznavala nezavisnost Kosova i informisala predsednicu Komisije o pripremama koje su u toku za konferenciju PDAC, kao i o sporazumu koji će potpisati Ministar Kanade koji pokrije oblast rudarstva sa homolognim Ministrom Kosova, kao i o Samitu ministara iz sektora rudarstva, gde će prisutan biti i Ministar Kosova.

Predsednica je pozvala kanadske investitore iz svih oblasti da investiraju na Kosovu, kao što su energetika, turizam itd. ona je rekla da ima ekonomski zona gde će biti mnogih olakšica za investitore, ako se odlučuju za investicije na Kosovu, kao što je Park biznisa u Glogovcu.

Ona je isto tako informisala je g-đu Dodig da je u proceduri Nacrt zakona o rudnicima i mineralima i da će se u roku od 2 meseca usvojiti na Skupštinu.

Kryetarja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Sala Berisha-Shala, takoi diplomante kanadeze Synthia DodigKryetarja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Sala Berisha-Shala, takoi diplomante kanadeze Synthia Dodig