Vesti

Poslanici Hadergjnaj, Selmanaj, Molliqaj i Hoti učestvuju na Konferenciji o procedurama budžeta u Evropskom parlamentu

Ponedeljak, 26.02.2018
Poslanici Skupštine Kosova: Safete Hadergjonaj , Driton Selmanaj, Dardan Molliqaj i Andin Hoti, učestvuju na Međuparlamentarnoj konferenciji, organizovanoj od strane Evropskog parlamenta, koja se održava u Skoplju, Makedonija.

Na ovoj Konferenciji učestvuju i poslanici Evropskog parlamenta i zemalja parlamenta -pred učlanjivanja (države Zapadnog Balkana i Turska) . Glavna tema Konferencije je snaga i procedure budžeta u Evropskom parlamentu.

Poslanici komisija Evropskog parlamenta za spoljne poslove i budžet, u održanim sesijama, diskutovali su o proceduri pripreme, razmatranja i usvajanja budžeta Evropske zajednice i o dugoročnom finansijskom okviru, od strane institucija EZ-e i specifikacijama uloga i utica EP u procesu nadgledanja sprovođenja budžeta EZ i ostalih instrumenata.

U posebnoj sesiji diskutovano je o ulozi budžetskih kancelarija specijalizovanih u pripremi budžetskih i finansijskih analiza za potrebe poslanika u budžetskim procesima. U okviru ove teme na poseban način prezentovano je budžetsko iskustvo Parlamenata Irske i Austrijskog saveta i o doprinosu Westminister Foundation for Demokraci, u stvaranju i podršci ovih budžetskih kancelarija u parlamentima zemalja Zapadnog Balkana.

Deputetët Hadërgjonaj, Selmanaj, Molliqaj e Hoti marrin pjesë në Konferencën lidhur procedurat e buxhetit në Parlamentin EvropianDeputetët Hadërgjonaj, Selmanaj, Molliqaj e Hoti marrin pjesë në Konferencën lidhur procedurat e buxhetit në Parlamentin Evropian