Vesti

Sa nastavka plenarne sednice

Četvrtak, 01.03.2018
Nastavak plenarne sednice Skupštine Republike Kosova (započete 08.02.2018.god.), koju je predsedavao potpredsednik Skupštine Xhavit Haliti, počela je sa interpelacijom premijera Ramush Haradinaj, na zahtev PG LDK-a i PG „Vetëvendosje", u vezi Odluke Vlade br. 04/20 od 20.12. 2017 za povećanje plata članovima vladinog kabineta, Odluke br. 05/24 od 12 januara 2018.god. za povećanje plata svim zaposlenima koji se finansiraju iz budžeta Republike Kosova, kao i Odluke br. 15/24 od 12 januara 2018.god. o vizini mesečne isplate porodicama u Šemi socijalne pomoći.

Na početku govoreći u ime predlagača interpelacije, poslanik Avdullah Hoti je potencirao da je odluka suprotna aktuelnim zakonima i etici Vlade. Prema njemu, to je otvoren konflikt interesa. Osim ostalog, Hoti je dodao da ova odluka prevazđe nadležnosti Vlade, zahtevajući od premijera Haradinaj da anulira ovu odluku i zahtevao da se što pre Skupštini dostavi Nacrt zakona o platama u javnom sektoru.

I poslanica Albulena Haxhiu iz PG „Vetëvendosje" je rekla da se mora podržavati stavljanje van snage odluke o platama vladinog kabineta, jer prema njoj, suprotno je Ustavu i krši nadležnosti Skupštine. U nastavku je istakla činjenicu da je Agencija protiv korupcije ovu odluku smatrala nezakonitom tako da Lëvizja Vetëvendosje je od AKK zahtevala da podnesu krivičnu prijavu za Premijera i ministre koji su učestvovali u glasanju. U nastavku, poslanica Haxhiu, je objasnila da je ova odluka procedovana u Ustavnom sudu na zahtev Lëvizja Vetëvendosje.

Premijer, Ramush Haradinaj, u toku svog izjašnjavanja po tom pitanju rekao je da prema nivou plata, 69 drugih zvaničnika imaju veću platu od njega. Prema njemu Premijer niti ministri ne mogu biti na rang listi 69-ti.

On je objasnio da je ova Odluka obustavljena s obzirom da se već nalazi kod Ustavnog suda odakle se čeka odgovor, kojeg će poštovati. Što se pitanja socijalnih šemi tiče on je naglasio da već su izvršene sve obaveze koje imaju.

Ministar finansija, Bedri Hamza, je rekao da Odluka za povećanju plata je obustavljena i da do sada nije imalo nikakvog financijskog efekta. On je rekao da je i ranije bila praksa da je odlučeno odlukama Vlade. Hamza je dodao da zavisno od presude Ustavnog suda, preduzeće se i postupci. Prema njemu, sektor plata mora da se uredi Zakonom i zakoni koji se odnose na reformu javne administracije, moraju što pre doći na Skupštinu za usvajanje.

U nastavku je Ministar za rad i socijalno staranje, Skender Reçica, je govorio o povećanju socijalne pomoći i ostalim angažiranjima ovog ministarstva. On je rekao da njihovim angažovanjem i posvećenosti koju su pokazali za kategoriju osoba sa posebnim potrebama, veteranima, žrtvama nasilja, penzijama i socijalnoj pomoći.

Elmi Reçica (PDK) Odluka premijera za povećanje plata je poslana Ustavnom sudu, ova interpelacija je mešanje, institucionalni politički pritisak nad odlukama suda. Nakon što je govorio o usklađivanjima koja se moraju učiniti i regulisanjem Zakona o platama on je dodao da će podržavati svaki predlog Vlade i premijera shodno zakonu. U nastavku je zahtevao da Vlada poveća svoju posvećenost privatnom sektoru.
Reçica je govorio i o drugoj Odluci Vlade - za socijalne šeme, smarajući kao izuzetnu dobru dobru odluku.

Albin Kurti (VV) odluka za povećanje plata je akomodirala pripadnike Vlade i njihove porodice. U nastavku je rekao da ako sebi povećaš platu, to je krađa jer umesto štednje Vlada poveća troškove. Prema njemu, povećanje plata neće se reflektirati na performansu.

Dok, Blerim Kuçi (AAK), je rekao da shodno dokumenata sa podacima o platama preko 320 različitih zvaničnika, poslanika, članova bordova itd., imaju veće plate od premijera. On smatra da poslanici danas trebaju podržavati povećanje plate premijera, ili da predlažu da se smanje plate za 320 ostalih zvaničnika.

I Bilall Sherifi (Nisma), je rekao da Odluka o povećanju plata je na Ustavnom sudu, i mora se čekati epilog-presuda. Među ostalog on je zahtevao i nivezlizaciju i kategorizaciju plata koje se isplate iz budžeta Kosova i da se mora naći rešenje o tome.

Nakon duge diskusije, po tom pitanju, i nakon što je premijer dao objašnjenja za svako inicirano pitanje, Albulena Haxhiu (LVV) predložila je interpelaciju, dok je poslanik Avdullah Hoti (LDK) zahtevao da se prethodno usklade sve preporuke i nakon pauze iznosi na glasanje.

Po tom je Skupština nastavila rad sa glasanjem usklađenih preporuka PG LDK-a i PG VV-a, ali nije bilo kvoruma za proces glasanja.

Avdullah Hoti (LDK), kritikujući neučešće u procesu glasanja, rekao je da sednica ne može biti nastavljena bez glasanja o ovoj tačci. Glasanje se ponovilo, ali opet nije bilo kvoruma za odlučivanje.

U nastavku, poslanici LDK-a i LëvizjaVetëvendosje su napustili sednicu Skupštine.

Tim povodom, predsedavajući, potpredsednik Halilti, prekinuo je rad Skupštine, objašnjavajući da za održavanje nastavka ove sednice odlučiće Predsedništvo Skupštine.

Dok što se interpelacije premijera Ramush Haradinaj tiče, na zahtev Parlamentarne grupe Lëvizja Vetëvendosje, u vezi nasilne smrti aktivista ove stranke, Astrit Dehari, odloženo je za narednu nedelju. O ovom odlaganju, Lëvizja Vetëvendosje je imala mociju, jer prema poslanici Albulena Haxhiu, bila je proceduralna greška Predsedništva kada je uvrstila ovu taku u nastavku ove sednice. Ovaj zahtev je podržan nakon stava ostalih parlamentarnih grupa i glasovima poslanika.

 

Nga vazhdimi i mbledhjes plenareNga vazhdimi i mbledhjes plenareNga vazhdimi i mbledhjes plenare