Vesti

Sa plenarne sednice Skupštine

Petak, 02.03.2018
Skupština Republike Kosova održala j danas plenarnu sednicu kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Kadri Veseli (delom sednice predsedavao je Xhavit Haliti).

Sednica je počela sa uobičajenom tačkom, izjave van dnevnog reda, dok su na parlamentarna pitanja odgovarali: Albena Reshitaj, Skender Reçica, Mahir Yagcialr, Shyqeri Bytyqi, Kujtim Gashi i Nenad Rikalo.

Nakon pauze, sednica je nastavljena sa diskusijama u vezi tačaka dnevnog reda.

Poslanici su razmatrali N/zakona o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku, tehnologiju Republike Kosova ("MONT") i Stitching Spark-a Holandije ("SPARK") o podršci Međunarodnom koledžu za biznis Mitrovica, prezentovan i obrazložen od strane ministra za obrazovanje Shyqeri Bytyqi.

Poslanici su u njihovim diskusijama visoko ocenili značaj ovog Sporazuma za naše studente.

Nakon toga, nastavljeno je sa razmatranjem N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju Republike Kosova i Austrijske agencije za razvoj ADA, koji je ministar Bytyqi ocenio veoma važan N/zakona. On je istakao da ratifikacijom ovog N/zakona, MONT će stvoriti uslove za povećanje kvaliteta u obrazovanju.
Ministar Bytyqi je prezentovao i obrazložio pred poslanicima i N/zakona o ratifikaciji sporazuma o osnivanju Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA) i pozvao je poslanike da isti usvoje.


Poslanici su diskutovali i dali podršku ovom N/zakonu .

Predsednica parlamentarne Komisije za ekonomski razvoj Sala Berisha -Shala, inicijator N/zakona o rudnicima i mineralima , je prezentovala i obrazložila ovaj N/zakona na osnovu kojeg će se eliminisati sve birokratske procedure o stvoriće se mogućnosti za razvoj zona sa rudnicima i mineralima.

U nastavku, ministar pravde, Abelard Tahiri, je pozvao poslanike da razmotre i usvoje N/zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-034. Prema ministru, ovaj N/zakona će povećati broj tužioca , na osnovu kojih će boriti protiv korupcije i zloupotreba u tužilaštvima.

N/zakona je dobio podršku u načelu od parlamentarnih grupa i poslanika, koji su diskutovali o sadržaju ovog n/zakona.

Ministar obrazovanja, Shyqeri Bytyqi, je prezentovao i obrazložio pred poslanicima N/zakona o Inspektoratu obrazovanja u Republici Kosova i N/zakona o naučnoj inovaciji i prenosu znanja i tehnologije . Takođe, razmatran je i N/zakona o poštanskim uslugama.

U nastavku, ministar industrije i trgovine, Bajram Hasani, prezentovao je i obrazložio četiri n/zakona koji su po prvi put razmatrani od poslanika: N/zakona o građevinskim proizvodima, N/zakona o tehničkim zahtevima i proizvodima za ocenjivanje podobnosti, N/zakona o zaštiti potrošača, kao i N/zakona o zaštitnim merama u izvozu .

U toku prezentacije ministar Hasani je govorio o sadržaju N/zakona, koji se smatraju od velikog značaja za ekonomski razvoj i ispunjavanje evropskih standarda.

I poslanici su u toku njihovih diskusija visoko ocenili i dali podršku za usvajanje i daljem razmatranju u Skupštini.

Razmatrana je i predlog odluka Vlade Republike Kosova br. 07/21, od 22.12.2017 u vezi Doma omladine u Prištini, kao i predlog-odluku Vlade Republike Kosova za imenovanje članova Komisije za polaganje pravosudnog ispita .

Nastavak sednice za glasanje ovih tačaka i razmatranje ostalih će se utvrditi od strane Predsedništva Skupštine na narednoj sednici.

 

 

 

Nga seanca plenare e KuvenditNga seanca plenare e KuvenditNga seanca plenare e KuvenditNga seanca plenare e Kuvendit