Vesti

Sastanak posebne komisije za razmatranje kandidata za članove Ustavnog suda

Ponedeljak, 05.03.2018
Sastanak posebne Komisije za razmatranje kandidata za članove Ustavnog suda razmatrala je aplikacije kandidata za 5 članova Ustavnog Suda Republike Kosovo.

Na ovom sastanku, koji je predsedavao Kadri Veseli, predsednik Skupštine Kosova, izvršena je ocena ispunjavanja kriterijuma kandidata, utvrđeni Zakonom o Ustavnom sudu republike Kosova.

Komisija je konstatovala da je od 30 nominiranih, formalno pravne uslove za položaj sudije Ustavnog suda ispunjavaju 28 kandidata: Emrush Kastrati, Besfort Rrecaj, Hashim Çollaku, Shqipdon Fazliu, Remzije Istrefi-Peci, Musa Dragusha, Erdogan Haxhibeqiri, Idain Smailji, Shqipe Ibraj - Mala, Radomir Laban, Ramadan Gashi, Makfirete Krasniqi, Vjollca Kroçi-Gërxhaliu, Nebojša Boričić, Shkëmb Manaj, Vigan Qorrolli, Ramë Hyseni, Rafet Haxhaj, Sadik Haxhiu, Çlirim Hajdini, Bajram Ljatifi, Eset Rama, Zef Prenrecaj, Anton Nokaj, Hajzer Salihu, Nexhmi Rexhepi, Sylejman Shumolli i Safet Hoxha.

Na osnovu plana delovanja, Komisija je donela odluku da se pismeni test nominiranih održi 12 marta 2018, dok usmeni intervju 16 marta 2018. godine.

 

Takim i Komisionit të Posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese