Vesti

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo...

Utorak, 06.03.2018
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnik Skupštine i nadgledanje APK, održala je danas redovnu sednicu, kojoj je predsedavala predsednica Albulena Haxhiu, a na kojoj je izveštavao predsednik Sudskog saveta Kosova Nehat Idrizi u vezi pravosudnog sistema.

Idrizi je izveštavao o toku rada, razvoju i izazovima koje su pratile ovu instituciju tokom prethodne godine.

Najveći uspeh Sudskog saveta Kosova Idrizi smatra sprovođenje Briselskog sporazuma za integraciju sudova u severnom delu Mitrovice. Međutim, izazov ove institucije je i dalje veliki broj nerešenih predmeta.

"To je uticalo na gubitak poverenja građana u pravosudnih sistem Kosova", rekao je Idizi.

U vezi toga, on je naglasio potrebu povećanja broja sudija, kako bi se odvijao efikasniji rad za građane.

Članovi Komisije su postavili pitanja i naglasili mnoga pitanja u vezi delokruga ove institucije, na koje je predsedavajući Idrizi dao i adekvatne odgovore i objašnjenja.

Na ovoj sednici, Komisija je podržala i prosledila dalje Skupštini Izveštaj sa amndmanima funkcionalne Komisije na Nacrt zakona o geološkoj službi Kosova. Komisija nije podržala Izveštaj sa amandmanima funkcionalne Komisije na Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o Kosovskoj agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 kao i Zakona br. 05/L-080.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion...