Vesti

Sa sednice Komisije za budžet i finansije

Sreda, 07.03.2018
Komisija za budžet i finansije, na današnjoj sednici, kojoj je predsedavao Lumir Abdixhiku, predsednik, razmatrala je dva n/zakona i budžete dveju opština.

Komisija je razmatrala N/zakona o ratifikaciji Sporazuma o dugu između Republike Kosova i Evropske banke za obnovu i razvoj, o projektu autoputa Kijevo-Zahać, kojeg je pred poslanicima prezentovao i obrazložio ministar za finansije Bedri Hamza.
Članovi Komisije su sporazum ocenili povoljnim i Skupštini su preporučili ratifikaciju istog.
Takođe, Komisija je razmatrala budžet opštine Suvareka i Kamenic za 2018 godinu, usvojen od odgovarajućih skupština opština u skladu sa Zakonom o menažiranju javnih finansija i odgovornosti.

Komisija je preporučila da budžeti trebaju da se prikažu u budžetskim tabelama budžeta za 2018 godinu.
Na današnjoj sednici razmatran je i N/zakona o geološkoj službi Kosova i amandmana funkcionalnih komisija.

Komisija je ocenila da N/zakona sadrži snošljiv trošak i preporučila je dalje procesiranje.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Buxhet dhe Financa