Vesti

Sa vanredne sednice Skupštine

Sreda, 07.03.2018
Poslanici Skupštine Kosova, na današnjoj vanrednoj sednici, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Kadri Veseli, uz pomoć potpredsednika Skupštine Xhavit Haliti, održali su parlamentarnu debatu u vezi odluke Evropskog registra za obezbeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR) za isključivanje Kosovske agencije za akreditaciju

Današnja debata održana je na inicijativu poslanika Avdulla Hoti i Arberije Nagavci, koji su na početku naglasili cilj održavanja vanredne sednice, dok su podvukli štetu koja je učinjena obrazovanju na Kosovu sa isključivanjem Kosovske agencije za privatizaciju iz EQAR. Dalje, Hoti (šef PG - LDK), kao pokretače debate (uz podršku 38 drugih poslanika) u svom govoru je rekao: „Odmah nakon proslave 10-te godišnjice nezavisnosti, u mesto da imamo nova priznavanja i učlanjivanje u međunarodne mehanizme, dana 27 februar 2018 Kosovska agencija za akreditaciju isključuje se iz „Evropskog registra za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju". On je dodato da je Kosovo bila prva država regiona koja je postala deo ove institucije i bilo najveći korisnik donacija za visoko obrazovanje, sa međunarodnom ekspertizom na Kosovu i mobilnosti studenata i akademskog osoblja.

U nastavku poslanik Hoti, ocenjujući da je odluku za razrešenje Odbora KAA doneo premijer Haradinaj, on se obratio njemu i ministru za obrazovanje Shyqiri Bytyqi, sa postavljanjem niz pitanja povodom ovog pitanja.
Poslanica Arberije Nagavci, drugi pokretač debate iz redova VV rekla je: „Neprihvatljivo je da visoko obrazovanje u zemlji ošteti u ovoj meri zbog partijskih bitki i biznisa između određenih grupa interesa", kao i izjavila da nakon isključivanja Kosova iz EQAR biće komplikovanije procedure aplikacije studenta na međunarodne univerzitete i biće mnoge prepreke za zapošljavanje mladih van zemlje. U nastavku ona je izrazila ubeđenje da prethodni sastav Odbora KAA bio je pod političkim uticajem, s toga je izrazila skeptičnost u vezi adekvatnog saniranja situacije u obrazovanju Kosova na svim nivoima i zatražila da se preduzmu neophodne mere kako bi se KAA ponovo uključila u EQAR.
U nastavku govorio je ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju Shyqiri Bytyqi, koji je na početku govorio je o nasleđenoj situaciji u visokom obrazovanju od prethodnog Ministarstva, dok u vezi Odluke Evropskog registra za obezbeđivanju kvaliteta u voskom obrazovanju za isključivanju KAA rekao je da EQAR zahteva standarde, pravila i visok kvalitet u obrazovanju. Na početku, rekao je on, morlai smo da saniramo situaciju obrazovanju na svim nivoima i konstatovali smo da postoje mnogi problemi i oblasti obrazovanja. On je rekao da je teška situacija u obrazovanju konstatovana i od Kancelarije Evropske unije na Kosovu, u izveštaju koji je dostavljen prošlog meseca. Na osnovu ovog izveštaja, objasnio je on, mi smo doneli odluku da za nasleđenu situaciju u obrazovanju, preduzmemo adekvatne mere. Tešku situaciju u obrazovanju je potvrdio je i tekst „Pisa 2015". Veliki broj javnih univerziteta sa krajnom politizacijom, velikim brojem privatnih koledža i veliki broj studenta po glavni stanovnika, bez ni jedne programske, akademske orijentacije iz tržišta rada, bili su izazovi u ovoj oblasti, rekao je ministar.
Ministar u svom govoru je govorio o aktuelnom situaciji u visokom obrazovanju na Kosovu i pozvao da se svi angažuju kako bi dali svoj doprinos, bez partijskih razlika i političkih ubeđenja. Ministar Bytiqi je odgovorio na pitanja i uznemirenje poslanika i garantovao da novi članovi predloženi za KAA neće biti pod političkim uticajima, već kredibilni i profesionalni članovi. Ovom prilikom, on je predložio i formiranje tela za nadgledanje ovog odbora, kako bi garantovali pozitivnu performansu KAA. Takođe, on je rekao da Ministarstvo kojim on upravlja, u tesnoj saradnji sa relevantnim međunarodnim faktorima radi će ne prestano za poboljšanje ove situacije.
U vezi Odluke Evropskog registra za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju za isključivanje KAA, ministar je ocenio da nivo razrešenog odbora, neophodno bi dovelo do odluke sa kojom danas suočavamo.
U nastavku govorili su predstavnici parlamentarnih grupa. .
U ime pokreta VV govorio je Ismajl Kurteshi, koji je rekao da odluka Evropskog registra za obezbeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR) za isključivanje Kosovske agencije za akreditaciju ne može da se ignoriše i da se kaže da nema posledica po visokom obrazovanju na Kosovu. On je dalje ocenio da o razrešenju Odbora KAA, ministar za obrazovanje je trebao da pruži objašnjenja u kojim segmentima nije ispunjavao predviđeni kriterijumi. On je ocenio da su članovi Odbora razrešeni sa dužnosti, isti nisu kontaktirani a ni intervistirani i to poslanik Kurteshi smatra teško kršenje procedura od strane MONT-a. On je rekao da Ministar nije objasnio kako su izabrani novi članovi Odbora i na osnovu kojih kriterijuma, što smatra da je nedostatak transparentnosti.

U ime PG - LDK, govorila je poslanica Valentina Bunjaku, koja je ocenila da je razrešenje Odbora KAA bila greška premijera, dok ne izveštavanje ministra dovelo je do odluke za suspenziju KAA od strane EQAR. Ova odluka degradira diplome naših studenata na međunarodnoj areni što za posledicu ima poteškoće za studije na međunarodnim univerzitetima.
Govoreći u ime PG - PDK, poslanik Nezir Qoqaj ocenio je da situacija u obrazovanju, koliko god bilo nezadovoljavajuće, ono se razlikuje u odnosu na situaciju u kojoj se ranije nalazilo.
On je takođe ocenio uspehe u oblasti obrazovanja koje treba uzeti u obzir i u jedno učiniti napore za dalje poboljšanje u ovoj oblasti. U nastavku je uzela reč poslanica Teuta Haxhiu, koja je govorila u ime PG - AAK i ocenila da KAA je činila kršenja u svom delokrugu, ali treba da se angažujemo da pronađemo bolje rešenje za obrazovanje.
U ime Nisma govorila je Albulena Balaj- Halimaj, , koja je ocenila da je situacija u obrazovanju Kosova posledica lošeg dosadašnjeg menadžiranja. Ona, takođe je rekla da je za žaljenje kritika upućena za ministra obrazovanja Bytyqi, koji je, prema njenom mišljenju, izrazio spremnost za duboke reforme u obrazovanju. Ove kritike dolaze u pravo od ljudi koji su stvorili ovu situaciju u obrazovanju. Ona se u nastavku zalagala za konkretnu podršku MONT-a, pozivajući na depolitizaciju delatnosti u ovom segmentu, jer obrazovanje je u interesu našeg društva. U nastavku govorio je poslanik Albert Kinoli u ime PG - 6+, koji je rekao da odluka Evropskog registra za obezbeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR) za isključivanje Kosovske agencije za akreditaciju je izazvala njihovo uznemirenje. Ova odluka šteti ugled države Kosovo, naročito u oblasti obrazovanja i ovom prilikom Kinoli je pozvao na prevazilaženje ove situacije i angažovanje svih relevantnih faktora.

U nastavku diskutovali su mnogi poslanici, koji su dali svoja mišljenja u vezi ove odluke i situacije u obrazovanju na Kosovu.
Dalje, reč je uzeo premijer Ramush Haradinaj, koji je odluku za razrešenje Odbora KAA okvalifikovao kao neophodnom u cilju poboljšanja situacije u obrazovanju. Obraćajući se poslanicima, on je izrazio čuđenje zbog stava pojedinih poslanika, koji su, prema njegovim rečima, u kontinuitetu bili glasni u odnosu na lošu situaciju u obrazovanju, dok na sednici kritikuju odluke Vlade koje će uticati na poboljšanje situacije. U vezi ovog pitanja govorio je i zam. Premijera Fatmir Limaj, koji se angažovao za opštu mobilizaciju za poboljšanje situacije u obrazovanju. On je izrazio ubeđenje da zalaganje svih parlamentarnih grupa uticaće na poboljšanje obrazovnog sistema na Kosovu.
Na kraju diskusija, pokretač debate, poslanik Avdulla Hoti pročitao je 7 preporuka, koje su usaglašene sa svim parlamentarnim grupama.
Zatim, preporuke su stavljene na glasanje i podržane od svih poslanika.

 

Nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit Nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit Nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit Nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit Nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit