Vesti

Sa sednice Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a

Četvrtak, 29.03.2018
Komisija za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje KBS-a, na današnjoj sednici koju je predsedavao predsednik Hadži Šalja, Podržala je dva izveštaja sa amandmanima; na Nacrt zakona o azilu, br.06/L-026 i Nacrt zakona br. 06/L-036 o izmenama i dopunama Zakona o strancima, br. 04/L-219.

Pod razno je Komisija diskutovala i o poslednjim događajima na severu Mitrovice sa osvrtom na hapšenje Marka Đurića, koju je pokrenuo Drugi z/predsednika komisije Zoran Mojsilović, koji je rekao da je „sila korišćena od strane Kosovske policije bila nepotrebno i nezakonito, i zahtevao odgovornost i istragu za nosioce akcije, jer je skup Srba bio miroljubiv, završio on".

Njegova izjava izazvala reakcije članova komisije Hadži Šalje i Muharrema Nitaj, koji su izrazili nesaglasnost sa optužbama koje je gospodin Mojsilović izneo na račun Kosovske policije. Oni su rekli da je potrebno najpre sačekati službeni izveštaj KP-a ili MUP-a da bi se zatim na osnovu izveštaja vodila diskusija na Komisiji.

Članovi komisije: Ismet Bećiri, Redžep Selimi, Fatmir Dželili i Dželjalj Svečlja, naglasili su da je Kosovska policija u tom slučaju štitila ustavni poredak, jer je skup srba tamo bio ilegalan, a da operacija nije bila usmerena na etničkoj osnovi.

Nakon šire diskusije, članovi komisije složili su se da se sačeka službeni izveštaj MUP-a o događaju pomenutog dana na severu Mitrovice, i da nakon izveštaja pozove i ministar Sefaj na Komisiji da iznoci potrebna objašnjenja u vezi sa akcijom KP-a.

Nga mbledhja e Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-së