Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Kolë Berisha

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

Lični podaci

  • Rođen 26.10.1947 u Dobardol
  • Oženjen, otac dvoje dece

Obrazovanje

  • Pravni fakultet

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Potpredsednik LDK od 1998.
  • Sekretar LDK.
  • Nastavnik, Gimnazija “Luigj Gurakuqi” u Klinë/Klini.

Adresa

  • Sunčani Breg, ul. Sali Nivica, Priština