Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sanije Aliaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 30.07.1949 u Suva Reka
  • Udata

  Obrazovanje

  • Nastavnik, tri godine Pravnog fakulteta u Prištini

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 32 godine iskustva u obrazovanju
  • Èlan Predsedništva LDK

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski

  Adresa

  • “Prizrenska Liga” br.1, Uroševac