Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Alush A. Gashi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 04.10.1950 u Kosovo
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Doktor medicine.
  • Specijalizacija.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • LDK, sekretar za spoljne odnose.
  • Èlan Predsedništva LDK.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski

  Adresa

  • Priština