Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sadudin Berisha

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 29.06.1954 u Gnjilane
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Diplomirani pravnik (1977. god.)

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 1977–1990. struènjak za normativne bankarske delatnosti i
  • Viši struèni saradnik Bankosa u Gnjilanu.
  • 1992–1998. sekretar opštinskog Odbora za finansije - Gnjilane
  • 1998–2002. Predsednik gnjilanskog ogranka LDK
  • januar–decembar 2000. Predsednik opštinskog odbora

  Adresa

  • Gnjilane