Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Jusuf Sutaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 16.12.1950 u Luka e Eperme
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Tehnološki fakultet

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 13 godina radnog iskustva u prosveti i trgovini

  Adresa

  • Luka e Eprme, Dečani