Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Gjylshen Berisha

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 14.04.1957
  • Udata

  Obrazovanje

  • Filološki fakultet, grupa za albanski jezik

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 1980–1995. godine profesor u gnjilanskoj gimnaziji.
  • 1996–2001. godine direktor gnjilanske gimnazije.
  • 2001–2003. godine viši službenik za obrazovanje, Gnjilane.
  • 2003. godine – viši regionalni službenik za obrazovanje, Gnjilane.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski (srednji nivo)
  • Srpski
  • Makedonski
  • Turski

  Adresa

  • Gnjilane