Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Besa Gaxherri

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 26.11.1964 u Peæ
  • Udata

  Obrazovanje

  • Ekonomski fakultet.
  • Svedoèanstva sa raznih obuka održanih na Kosovu i u inostranstvu.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Privatan biynis.
  • Koordinator nekih CDHRF projekata.
  • Politièki savetnik od 1990. godine.
  • Koordinator poštanske službe u peækom regionu.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski (poèetni)
  • Srpski

  Adresa

  • Peæ