Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Halil Ahmeti

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 24.06.1956
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Umetnièka akademija – odsek za kulturu
  • Vojni kurs za komandovanje na brigadnom nivou,Albanija

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Preko 18 godina u osnovnom i srednjem obrazovanju
  • Ministarstvo odbrane – odsek za kadrove i mobilizaciju
  • 2001–2003: Direktor civilne odbrane

  Jezici osim maternjeg

  • Francuski
  • Nemaèki – poèetni kurs
  • Hrvatski

  Adresa

  • Selo Ponošec, Ðakovica