Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Nurishahe Hulaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 06.03.1955 u Ðakovica, Dujak
  • Udata, dvoje dece

  Obrazovanje

  • Doktor

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Doktor.
  • Struènjak za epidemiologiju u Prizrenu.
  • Koordinator na Institutu za epidemiologiju.
  • 1992–1999. Aktivista LDK i voða Ženskog foruma LDK.
  • Dva puta zamenik predsednika LDK u Prizrenu.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski (srednji nivo)

  Adresa

  • Prizren