Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sahit Krasniqi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 16.01.1958 u selo Honrovac
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Diplomirani ekomonista.

  Adresa

  • Ul. Nerodimlje N- 54/D, Uroševac