Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Qazim Kabashi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 01.05.1949 u Koriša
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Fakultet, grupa za istoriju.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Stranaèki funkcioner na lokalnom nivou, opštinski odbor za finansije.

  Adresa

  • Koriša