Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Mehdi Bardhi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 03.11.1943 u Donji Zabelj, Drenica
  • Otac troje dece, (dve kæeri i jedan sin)

  Obrazovanje

  • Diplomirani pravnik sa struènim ispitom iz imovinsko-pravnih pitanja

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Više od 20 godina radio kao administrativni radnik u privredi.
  • Deset godina pravni zastupnik organizacije sudova u bivšoj Jugoslaviji.
  • Deset godina administrativni radnik u opštini, na imovinsko-pravnim pitanjima, eksproprijaciji i zakonskom stanovanju.

  Adresa

  • Donji Zabelj, opština Glogovac, Drenica