Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Bajrush Xhemaili

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođen 11.05.1956 u Komoglava, Uroševac
  • Oženjen, otac dvoje dece

  Obrazovanje

  • Diplomirani inženjer metalurgije.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Politièki zatvorenik 22 godine.

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Engleski (pasivan)

  Adresa

  • Komoglava