Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Exhlale Salihu

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođena 01.12.1949 u Đakovici
  • Udata

  Obrazovanje

  • Dr. arheologije

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Redovan profesor na Institutu za Albanalogiju
  • Predavač na Tetovskom univerzitetu i Višoj pedagoškoj školi u Đakovici

  Jezici osim maternjeg

  • Hrvatski
  • Italijanski
  • Turski

  Adresa

  • Priština