Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Emin Krasniqi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođen 15.07.1957 u Dajkoc, opština Kamenica
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • 1980. Filološki fakultet, grupa za albanski jezik i književnost.
  • 1996. Postdiplomske studije iz opšte lingvistike.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Član Predsedništva PDK.
  • Predavač, 3 godine profesor albanskog jezika i književnosti u srednjoj školi “Ismail Qemali” u Kamenici.

  Jezici osim maternjeg

  • Nemački

  Adresa

  • Lakrishtë 100, hyrja V nr. 1