Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Driton Lajçi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođen 15.11.1971 u Peæ
  • Neoženjen

  Obrazovanje

  • Diplomirani pravnik, Prištinski univerzitet.
  • Magistratura u rukovoðenju i strateškoj upravi
  • na amerièkom koledžu “La Roche” Pitsburg, SAD.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Predsedavajuæi Studentskom sindikatu Prištinskog univerziteta.
  • Senator PU.
  • Èlan predsedništva PDK.
  • Ministar za omladinu.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Srpski

  Adresa

  • Rr.Hamdi Grajçevci, Kosovo polje