Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Bogoljub Miloševiæ

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Koalicija Povratak (KP)

  Lični podaci

  • Rođen 09.04.1956 u Berivojce (Ograđe), Kosovska Kamenica
  • Oženjen, otac tri kćeri

  Obrazovanje

  • Prirodno – matematički fakultet, Prištinski univerzitet 1980. godine
  • Zvanje: Diplomirani profesor biologije.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 1980 – 1991 profesor biologije u gimaziji u Kosovskoj Kamenici
  • 1991 – 1993 nastavnik biologije u O.Š. ”16. novembar “ u Kosovskoj Kamenici
  • 1993 – 2000 Direktor O.Š. “Desanka Maksimović” u K. Kamenici
  • 2000 – 2001 Direktor lokalne kancelarije za zajednice – SO K.Kamenica

  Jezici osim maternjeg

  • Ruski

  Adresa

  • Kosovska Kamenica, Vuka Stefanovića Karadžića bb.