Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Oliver Ivanović

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

 • Koalicija Povratak (KP)

Lični podaci

 • Rođen 01.04.1953 u Rzniæ, SO Deèane
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Ekonomski fakultet.
 • Inž. mašinstva.

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • 1998. zamenik Direktora ”Feronikla”.
 • 1992–1998. direktor “Sportskog centra”.
 • 1987–1991 rukovodilac predstavništva “Hepok” Mostar.
 • 1983–1987. direktor Fabrike keramièkih ploèica “Mozaik”.
 • 1979–1987 zamenik direktora “Transkosova”.

Jezici osim maternjeg

 • Engleski
 • Albanski

Adresa

 • Kosovska Mitrovica