Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Cveta Vujaèiæ

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Koalicija Povratak (KP)

  Lični podaci

  • Rođena 26.03.1951 u Babaljak
  • Udata

  Obrazovanje

  • Visoko – doktor medicinske
  • Profesor medicinskog fakulteta pri Prištinskom univerzitetu - Kosovska Mitrovica

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 27 godina u struci, 3 god zamenik predsednika u savetu studenata

  Jezici osim maternjeg

  • Francuski

  Adresa

  • Mitrovicë, Sutjeska 8/6